O firmie
 
Pracownia zajmuje się szeroko rozumianą kreacją i koordynacją procesów w przestrzeni poprzez realizację dokumentów i projektów z zakresu gospodarki przestrzennej, wykonywanie wysublimowanych indywidualnych projektów wnętrz oraz działania edukacyjne. Nasza praca to efekt szacunku do człowieka i przestrzeni. Nasz praca to Genius Loci.
Oferta
 

Firma zajmuje się projektowaniem architektonicznym, projektowaniem urbanistycznym oraz planowaniem przestrzennym, w tym:

 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny
 • analizy przestrzenne
 • opinie urbanistyczne
 • strategie rozwoju
 • projekty zagospodarowania terenów dla celów inwestycyjnych oraz
 • oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
 • projekty zagospodarowania terenu
 • programy rewitalizacji
 • projekty logo i znaków graficznych dla miast
 • szkolenia w zakresie planowania przestrzennego
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych /wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej itp.
 • opracowania ekofizjograficzne
 • opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
 • programy mieszkaniowe
 • projekty kubaturowe domów mieszkalnych
 • projekty wnętrz domów mieszkalnych
Realizacje
 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Poraj
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poraj
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko przy ul. Prostej-ul. Porajskiej wraz z procedurą wylesienia terenu
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbie w gminie Koszęcin
 • Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy przy ul. 3-go Maja w Poraju
 • Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Syberka u zbiegu ulic Czeladzkiej i Zwycięstwa
 • Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla gmin: Boguchwała, Świlcza, Strzyżów, Miechów, Proszowice, Świerklaniec, Siewierz, Miasteczko Śląskie, Oświęcim, Dąbrowa Górnicza, Bełchatów, Szaflary, Chęciny i inne.
 • Współudział w projekt pt. „ Kompleksowe Opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II– projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”
 • czytaj więcej ...
Referencje
 
Zespół
 

Magister inżynier architekt Bożena Konieczny pracuje zawodowo od 1994 r. na terenie Śląska wpisując się w środowisko urbanistyczne tego regionu. Prowadzi szeroką działalność projektową w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, realizacyjną i popularyzatorską wnosząc twórczy wkład w planowany i realizowany kształt przestrzenny woj. Śląskiego.

czytaj więcej ...
Mariusz
Martyna
Łukasz
Adrian
Kontakt
 

+48 606 628 602

bozena.konieczny@bkprzestrzeni.pl

ul. Wyszyńskiego 13/2
Świętochłowice 41-600